1. Sujka Paweł

  • Okręg nr 1

1. Sujka Paweł

Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii, Radny Miasta Świnoujście IV, V i VI kadencji, obecnie Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście, oficer mechanik – pracownik Żeglugi Świnoujskiej, Trener Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin oraz Kadry Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykształcenie wyższe, ukończone studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarzadzanie organizacjami w zakresie zarządzania publicznego, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

52 lata, żonaty, dwóch synów: Piotr i Paweł, od blisko 20 lat pracownik Żeglugi Świnoujskiej, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej do stanowiska oficera – mechanika. Społecznik, trener i wychowawca w Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin, Wiceprezes Okręgowego Zachodniopomorskiego Związku Karate, trener Kadry Województwa Zachodniopomorskiego, członek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Polsko - Niemieckiego Forum Kobiet.

W świnoujskim samorządzie od 2002 roku. Radny IV, V i VI Kadencji, w tym czasie Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Członek Komisji Gospodarki i Budżetu, Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W VI Kadencji był Przewodniczącym Rady Miasta. Odznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Złotą Honorową Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego za pracę z młodzieżą oraz promocję Świnoujścia.