2. Niewiarowski Marek Jan

  • Okręg nr 1

2. Niewiarowski Marek Jan

Wykształcenie wyższe inżynierskie, żonaty, 57 lat, instruktor harcerski, honorowy krwiodawca, oficer rezerwy Straży Granicznej, obecnie pracownik Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świnoujściu. Interesuje się sportem, turystyką pieszą i rowerową, literaturą.

Chodzi mi o ludzi, nie o politykę.

Program

  1. Poszerzenie oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych także w czasie ferii i wakacji.
  2. Decydujmy razem - otwarte kwartalne spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, kontynuacja budżetu obywatelskiego.
  3. Angażowanie młodzieży w aktualne sprawy miasta, edukacja połączona z zajęciami praktycznymi.
  4. Stworzenie siedziby centrum organizacji pozarządowych.
  5. Wpływanie na działalność Rady Miasta w kwestiach dotyczących zapobiegania patologiom społecznym i bezpieczeństwa mieszkańców.
  6. Promocja i wspieranie wolontariatu oraz Organizacji Pożytku Publicznego w propagowaniu NGO
  7. Promocja i wspieranie inicjatyw propagujących turystykę masową.
  8. Inicjowanie i wspieranie programów o charakterze edukacji patriotycznej.
  9. Aktywny udział w pracach zespołu ds. budżetu obywatelskiego.