4. Szczucka Kamilla Agnieszka

  • Okręg nr 1

4. Szczucka Kamilla Agnieszka

Wykształcenie wyższe, 51 lat, rodzina, 3 dzieci. Pracuje Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza jako nauczyciel informatyki.

Interesuje się: religią, podróżami po Europie, czytaniem kryminałów, śpiewaniem, prowadzeniem strony internetowej szkoły, problemami młodych ludzi i ich rodzin.

Pozytywnie nastawiona i gotowa do działania.

Program

  1. Wprowadzenie karty mieszkańca dla osób zamieszkałych i rozliczających się w naszym mieście z podatków, dającej możliwość obniżenia płatności za odpłatne usługi pozostające w ofercie miasta np. organizowane przez miasto koncerty, basen, rehabilitacja.
  2. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu ustalenia zapotrzebowania oraz współdziałania w zakresie tworzenia i obsadzania nowych miejsc pracy, tworzenia lokalnego banku praktyk i staży pracowniczych.
  3. Zapewnienie współudziału mieszkańców w decydowaniu o najważniejszych sprawach miasta w ramach konsultacji społecznych, otwartych spotkań.
  4. Budowa infrastruktury spędzania wolnego czasu dla mieszkańców naszego miasta, bez względu na wiek, w tym min. miejsc przeznaczonych do organizowania imprez czy pikników.
  5. Uruchomienie internetowej platformy komunikacji z mieszkańcami jako formy dialogu.
  6. Pomoc dzieciom i ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach.
  7. Doposażenie szkół w pomoce naukowe i nowoczesne pracownie informatyczne, sprzęt sportowy i do rehabilitacji.
  8. Stworzenie nowoczesnych bibliotek i czytelni szkolnych.