5. Szablewski Bartłomiej Roman

  • Okręg nr 1

5. Szablewski Bartłomiej Roman

Wykształcenie wyższe lekarskie, 56 lat, rodzina żona, czworo dzieci i dwie wnuczki. Pracuje w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej oraz w Hospicjum Domowe „Przystań Caritas” w Świnoujściu. Interesuje się podróżami, literaturą, swoją pracą zawodową, a zwłaszcza praca w Hospicjum Domowym jest moją pasją.

Program:
1. Upowszechnienie szeroko zakrojonej profilaktyki chorób nowotworowych.
2. Aktywizacja trzeciego sektora w Świnoujściu (powstanie centrum organizacji pozarządowych).
3. Aktywizacja przyszłych emerytów 50+.
4. Zapewnienie odpowiednich warunków do podjęcia przez młodych lekarzy 40- (miejsca zamieszkania dla pediatrów, lekarzy POZ, lekarzy internistów)
- na wzór niemiecki wprowadzenie działań pielęgnacyjnych dla seniorów i niepełnosprawnych – program opiekuńczo-pielęgnacyjny skierowany do trzeciego sektora.