6. Myśliwiec Ludwika Grażyna

  • Okręg nr 1

6. Myśliwiec Ludwika Grażyna

66 lat, technik obsługi ruchu turystycznego, emerytowany funkcjonariusz celny.

Swój wolny czas w dużej części przeznacza na działalność społeczną: jest starostą w Radzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ławnikiem w Sądzie Rejonowym. Lubi podróżować.

Z myślą o starszych mieszkańcach naszego miasta będę zabiegać o sukcesywną realizację programu Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Żmurkiewicza

Program:
1. Budowa zakładu opieki długoterminowej.
2. Rozszerzenie świadczeń w ramach Bonu Seniora w oparciu o realne potrzeby osób starszych.
3. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami i zmagającymi się z codziennymi trudnościami.
4. Rozbudowa ośrodka pomocy dziennej
5. Prowadzenie dialog społeczny poprzez spotkania z mieszkańcami i realizację ich potrzeb.