8. Ordon Piotr

  • Okręg nr 1

8. Ordon Piotr

56 lat, żonaty, troje dorosłych dzieci, dwóch wnuków. Z wykształcenia mgr inż. technologii żywienia o specjalności żywienie człowieka. Jako współwłaściciel Hotelu Cesarskie Ogrody w Świnoujściu zarządza hotelową gastronomią.

Od wielu lat skuteczny przedsiębiorca działający na terenie miasta, zna potrzeby mieszkańców, poprzez wieloletnie doświadczenie i obserwacje potrafi trafnie rozwiązywać lokalne problemy. Ustabilizowana życiowa sytuacja, pozycja, sprawia, że może poświęcić czas na realizację celów i zadań nowej Rady Miasta. W przyszłości, swoje doświadczenie chce wykorzystać w pracach Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki.

Program:
1. Wzmocnić kręgosłup miasta poprzez budowę parkingów, w tym wielopoziomowych oraz rozbudowę i remonty dróg oraz ścieżek rowerowych.
2. Dla rozwoju rodzimej działalności gospodarczej utworzenie nowej strefy dla przedsiębiorców na Mulniku.
3. Aktywne wsparcie dla pracodawców w sprawie nowych kierunków pozyskania pracowników.
4. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, rozbudowa ośrodka pomocy dziennej przy ul. Basztowej, włączanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie zawodowe.
5. Uruchomienie półkolonii miejskich dla dzieci w okresie wakacji.