1.Michalska Barbara

  • Okręg nr 2

1.Michalska Barbara

W 1990 r. ukończyła politechnikę na kierunku inżynierii sanitarnej. Po ukończeniu studiów pracowała w budownictwie w zakresie nadzoru robót budowlanych i projektowania. Przez kilka lat, do czasu objęcia funkcji zastępcy prezydenta, była biegłą sądową w dziedzinie budownictwa. Od 27 lat mieszka i pracuje w Świnoujściu, w tym od 16 lat pracuje w Samorządzie Miasta, na początku jako inżynier miasta, zaś przez dwie ostatnie kadencje pełni funkcję pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Świnoujście. W Urzędzie Miasta odpowiada za realizację inwestycji gminnych i pozyskiwanie na nie środków zewnętrznych, za planowanie przestrzennego zagospodarowania miasta, gospodarkę komunalną, utrzymanie dróg i gospodarowanie nieruchomościami, zadania z zakresu rozwoju gospodarczego miasta oraz ochrony środowiska i zieleni miejskiej. Jej pierwsze inwestycje miejskie jakie skutecznie i sprawnie zrealizowała to rozbudowa szpitala miejskiego i budowa kładki na wydmach.

Z jej inicjatywy przebudowane zostało centrum Miasta, co pozwoliło utworzyć śródmiejskie miejsce spotkań mieszkańców. Nadzoruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) oraz spółki miejskie PEC, ZWiK i K.A. Istotne zmiany jakie wprowadziła w ZGM spowodowały, że zakład pozytywnie zmienił swoje oblicze i jest otwarty na wspieranie mieszkańców. Wyjątkowo zaangażowana w sprawy polityki mieszkaniowej. Doprowadziła do powołania spółki Lokum, aby obok mieszkań socjalnych i komunalnych, budować mieszkania na wynajem, również dla osób o nieco wyższych dochodach i złagodzić efekt braku dostępności mieszkań dla Świnoujścian na rynku deweloperskim.

Od 2007 roku prowadzi sprawy związane z budową tunelu. Profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w przygotowanie odpowiedniej dokumentacji doprowadziły do uzyskania znacznego dofinasowania z funduszy unijnych i podpisania umowy z wykonawcą robót.

Od roku 2015 jest członkiem Rady Ekspertów powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w celu opracowania zasad optymalizacji procesów budowlanych strategicznych inwestycji publicznych, przede wszystkim budowy dróg. Za szczególne osiągnięcia w zakresie budownictwa w 2018 r. została wyróżniona Honorową Odznaką Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Jest osobą konsekwentną, skuteczną, bardzo dobrym organizatorem pracy. Zawsze profesjonalnie zaangażowana w to co robi. Najwięcej wymaga od siebie, ale również wysoko stawia poprzeczkę swoim współpracownikom.

52 lata, mężatka, mama dwójki dzieci (syn 23 lata, córka 9 lat). Bezpartyjna. Łączy wyspy i ludzi.

      O SOBIE:

Ludzi, dzielnice i nasze świnoujskie trzy wsypy traktuję równo i z poszanowaniem ich indywidualnych charakterów. Jestem zwolenniczką sprawiedliwego podziału dóbr dla mieszkańców i zrównoważonego rozwoju naszego Miasta. Wysoko cenię i wspieram wszelkie działania na rzecz aktywizowania mieszkańców, m.in. poprzez tworzenie komisji doradczych dla prezydenta, wsparcie dla inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego, angażuję się w aktywizację Świnoujścian do wspólnych działań w obszarach, gdzie miasto nie ma możliwości bezpośredniej lub szybkiej ingerencji albo odpowiednich kompetencji. Za ogromny sukces uważam skoordynowanie działań 11 wspólnot mieszkaniowych przy ul. Hołdu Pruskiego i zrewitalizowanie z jej mieszkańcami tej części miasta. Cenię szerokie konsultacje społeczne, bo to bardzo ważny element wymiany doświadczeń, poglądów i wzajemnej edukacji. Udało mi się załagodzić wiele spraw spornych i konfliktów społecznych. Tworząc infrastrukturę miejską mam na uwadze tworzenie miejsc spotkań, jestem współtwórcą licznych placów zabaw i rekreacji w naszym mieście, kładki na wydmach, śródmiejskiego Placu Wolności, rewitalizacji parków miejskich. Uważam, że każda dzielnica powinna mieć lokalne miejsca spotkań, stąd moje duże zaangażowanie m.in. w budowę terenu rekreacyjnego na osiedlu zachodnim i doprowadzenie do znacznego rozszerzenia jego programu zgłoszonego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim, bo jest to jedna z ostatnich dzielnic, gdzie takiego miejsca brakowało.


Udało mi się zmienić oblicza naszych szkół, żłobków i przedszkoli – byłam inicjatorką inwestycji w kompleksową poprawę infrastruktury w tych obiektach i dbałam o to, aby była nowoczesna, trwała i estetyczna. Tak samo traktuję pozostałe miejskie inwestycje. Dbam o ład przestrzenny naszego miasta, jego zieleń i wizerunek, aby mieszkańcy mogli być z niego dumni, a przede wszystkim mogli korzystać ze zrealizowanych atrakcji i miejsc.

Znane i bliskie mi są sprawy mieszkańców – w związku z nadzorem nad podległym mi Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i współpracując z Komisją Mieszkaniową, poznałam problemy również najsłabszych ogniw naszego miasta i czynię starania, aby było ich jak najmniej a ludziom żyło się godnie.

W urzędzie udało mi się skompletować bardzo dobry zespól ludzi o wysokich kompetencjach, bardzo zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju naszego miasta, którzy wiedzą na czym polega służba na rzecz społeczeństwa i którzy często poświęcają również swój czas prywatny na jej pełnienie.

PROGRAM:

Dalszą moją pracę traktuję jako kontynuację dotychczasowych działań, są to m.in.:

1. Poprawa infrastruktury drogowej, w tym doprowadzenie do kompleksowej przebudowy ul.

Grunwaldzkiej i ul. Steyera, oraz ulic poprzecznych, doprowadzenie do budowy tunelu.

2. Budowa mieszkań na wynajem o dostępnym czynszu.

3. Tworzenie warunków do powstawania parkingów wielopoziomowych na osiedlach.

4. Budowa infrastruktury dla aktywnych – budowa pumptracków dla rowerów, rolek, deskorolek i

hulajnóg, infrastruktury rekreacyjnej nad Zalewem Szczecińskim, przystani wodnych.

5. Budowa siedziby dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,

6. Utworzenie infrastruktury dla zwierząt, w tym wybiegów dla psów, budowa cmentarza dla zwierząt.

7. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przyjaznych, zielonych osiedli.