3.Ilczuk Magdalena Anna

  • Okręg nr 2

3.Ilczuk Magdalena Anna

Wykształcenie wyższe mgr inż. technolog żywności i żywienia człowieka, 34 lata, jedno dziecko i narzeczony,Pracuje jako kierownik ds. higieny i ochrony środowiska w HKScan Poland sp. z o. o. w Świnoujściu, Trener II klasy i wychowawca w Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin

Interesuję się: Dobro Miasta, w którym się urodziłam, wychowałam i żyję wraz z moją rodziną oraz Mieszkańców w nim żyjących. Aktywnym trybem życia – karate kyokushin, jazda konna, spacery. Promocja zdrowia. Dobra książka.

Program:
- wspierać bardzo ważne dla naszych Mieszkańców inwestycje kulturalne, sportowe i rekreacyjne (budowa hali sportowo-widowiskowej, pływalni, kolejnych placów zabaw dla dzieci, placów piknikowych, przystani wodnych) ale również zwiększenie nakładów finansowych na rozwój sportowych i kulturalnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- wspierać wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia dla starszych mieszkańców naszego miasta (budowa zakładu opieki długoterminowej z bazą rehabilitacyjną, kontynuacja szczepień ochronnych dla seniorów),
- dalszą poprawę układu komunikacyjnego i transportowego miasta (przebudowa i remonty dróg we wszystkich dzielnicach miasta, rozwój komunikacji publicznej, budowa dróg rowerowych),
- wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego,
- wspierać zdrowie mieszkańców Świnoujścia, poprzez opracowanie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych chorobami układu krążenia i chorobami nowotworowymi, opieka stomatologiczna i lekarska dla przedszkolaka i ucznia, szczepienia ochronne przeciwko HPV dla młodych mieszkanek miasta,
- stwarzanie dogodnych warunków inwestorom i Mieszkańcom Miasta do rozwijania swoich firm i zakładów
- promocję Miasta zarówno w kraju jak i za jego granicami