5.Witomski Daniel Piotr

  • Okręg nr 2

5.Witomski Daniel Piotr

38 lat, od 13 lat pracuje w firmie Zarządzanie Nieruchomościami „Profesja” Halina Bajurska jako specjalista ds. technicznych, dbając o utrzymanie budynków wspólnot mieszkaniowych. W wolnym czasie jeździ na rowerze, spaceruje. Lubi oglądać filmy i słuchać muzyki. Osoba precyzyjna i dokładna w działaniach, zwykł podejmować decyzje z rozwagą i spokojnie analizując każdą sprawę. Pozytywnie nastawiony do życia i otoczenia, łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie.

Program:

  1. Budowa kolejnych mieszkań czynszowych, m.in. dla osób, które nie mają zdolności kredytowej lub ich sytuacja materialna nie pozwala na zakup własnego mieszkania. Budowa mieszkań komunalnych i poprawa istniejących warunków w lokalach gminnych, przystosowywanie ich do potrzeb najemców.
  2. Układ komunikacyjny : przebudowa i remonty kolejnych dróg (m.in. ul. Lechicka, ul. Witosa, ul. Krzywoustego, ul. Chrobrego, ul. Sikorskiego), modernizacja oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – doświetlenie i sygnalizacja, zwiększanie ilości miejsc postojowych i parkingowych przy ulicach, osiedlach.
  3. Przestrzeń publiczna – poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, w tym zwiększenie ilości ławek, stojaków na rowery, śmietniczek, drzewek i krzewów, zagospodarowanie skwerów, placów, parków dających miejsce dla odpoczynku i spacerów.
  4. Kultura – wspieranie i promocja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, organizacja imprez plenerowych, w tym również zachęcających do aktywnego udziału mieszkańców. Umożliwianie powstawania nowych atrakcji w mieście (np. rozbudowa parku zdrojowego, festiwale muzyczne, filmowe – w tym na plaży).
  5. Sport – budowa pływalni, budowa nowych placów zabaw (ul. Matejki przy parku linowym), boisk i urządzeń ruchowych, wspieranie lokalnych grup sportowych, sportów wodnych, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców.
  6. Zdrowie – sprawniejsza profilaktyka i leczenie dzieci w wieku szkolnym, w tym bezpłatny dostęp do stomatologa przy każdej placówce szkolnej i przedszkolach, opieka medyczna dla osób starszych – aktywizacja systemu szybkiego powiadamiania służb ratowniczych (bransoletka SOS), budowa lub wsparcie inwestycji – całodobowego domu seniora.