6. Mechło Ewa

  • Okręg nr 2

6. Mechło Ewa

58 lat, z zawodu pielęgniarka, rodowita mieszkanka Świnoujścia.
Po ukończeniu Liceum Medycznego pracowała m.in. w Szpitalu Miejskim oraz Uzdrowisku Świnoujście. Zrezygnowała z pracy zawodowej, aby poświęcić się rodzinie. Jednocześnie brałam czynny udział w życiu społecznym naszego miasta m.in. w WOŚP i innych. Od kilku lat organizuję społecznie w formule non profit m.in. Jarmarki Rękodzieła Artystycznego, Babskie Targi oraz dzięki konsolidacji pasjonatów osób aktywnych społecznie: Giełdy Kolekcjonerskie. Kandyduje na radną, aby móc wykorzystać doświadczenia i wiedzę zdobytą podczas podróży po całym świecie. Pasjonuje się sportami ekstremalnymi, turystyką kwalifikowana oraz upcyklingiem. Chroni środowisko i propaguje edukacją ekologiczną.

Stawiam na kapitał ludzki.

Program

  1. Stworzenie siedziby centrum organizacji społecznych i stowarzyszeń.
  2. Decydujmy razem - otwarte kwartalne spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, kontynuacja budżetu obywatelskiego.
  3. Angażowanie młodzieży w aktualne sprawy miasta, edukacja połączona z zajęciami praktycznymi, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej.
  4. Organizacja wydarzeń i mini szkoleń dla grup docelowych.
  5. Realizacja programu ochrony powietrza, w tym dofinansowanie wymiany pieców węglowych, zmniejszenie emisji spalin poprzez promowanie ekologicznego transportu.