7. Mazuryk Paweł Franciszek

  • Okręg nr 2

7. Mazuryk Paweł Franciszek

35 lat, wykształcenie średnie techniczne, pracuje jako trener. Interesuje się sportem, lubi podróże i dobry film.

Program

  1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Piłsudskiego.
  2. Budowa pump tracków rowerowych.
  3. Nowe siłownie terenowe.
  4. Rozwój bazy sportowej.
  5. Renowacja Parku Chopina od ulicy Matejki do Wyspiańskiego i zagospodarowanie go na cele turystyczne.