8. Kołodzińska-Serafin Aneta Małgorzata

  • Okręg nr 2

8. Kołodzińska-Serafin Aneta Małgorzata

44 lata, mężatka, 2 dzieci, od 20 lat mieszka w Świnoujściu. Wykształcenie wyższe, licencjat w zakresie ekonomiki turystyki Uniwersytet Szczeciński oraz uzupełniające studia magisterskie na dwóch kierunkach: zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomości na Zachodniopomorskiej Wyższej Szkole Biznesu w Szczecinie. Od 2004 r. jest przedsiębiorcą i prowadzi własną działalność gospodarczą. Mając na uwadze swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe chciałaby mieć wpływ na decyzje, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania mieszkańców Świnoujścia oraz kontynuować i wspierać dotychczasowe działania Prezydenta.

Konsekwentnie realizujmy podjęte prace nad rozwojem Świnoujścia, wprowadźmy nowe programy i projekty, osiągniemy zadowolenie każdego mieszkańca.

PROGRAM
1.Budowa tunelu i infrastruktury towarzyszącej (budowa parkingów, w tym wielopoziomowych) zabezpieczającej potrzeby mieszkańców jak i turystów.
2. Przebudowa skrzyżowań z sygnalizacja świetlna na ronda.
3. Wdrażanie programu zdrowotnego (usprawnienie funkcjonowania poradni specjalistycznych w tym utworzenie nocnego pogotowia stomatologicznego).
4. Zapewnienie nowego źródła wody pitnej dla mieszkańców Świnoujścia w ciągu 4 lat.
5. Realizacja programu mieszkania o dostępnym czynszu - budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie Plus.
6. Utworzenie nowej strefy dla przedsiębiorców na Mulniku, w tym usługi doradcze dla mikro i małych przedsiębiorstw.
7. Rozwój szkolnictwa zawodowego.
8. Budowa cmentarza dla zwierząt.