2.Antczak Jacek Marek

  • Okręg nr 3

2.Antczak Jacek Marek

wiek 34 lata, żona Marta, syn Antoni, wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, od 2007 roku pracownik Urzędu Miasta Świnoujście, rodowity Świnoujścianin, instruktor karate i strzelectwa, miłośnik sportu i motoryzacji, zwolennik aktywnego spędzania czasu wolnego z Rodziną, na co dzień oddany lokalnej gospodarce morskiej.

MIASTO OTWARTE NA MŁODYCH #wybieramświnoujście

Prawobrzeże
- konsultacje społeczne z udziałem Inwestora potencjalnej budowy Portu Kontenerowego oraz po przedstawieniu niezbędnych informacji, przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców;
- budowa infrastruktury wraz z niezbędnym zapleczem dla prawidłowego funkcjonowania kąpieliska na plaży miejskiej;
- modernizacja szlaku rowerowego R-10 do Międzyzdrojów wzdłuż polskiego wybrzeża;
- przebudowa ulic Barlickiego, Okólnej, Czeskiej, Niecałej, Jaracza, Modrzejewskiej;
- adaptacja budynku po Państwowej Straży Pożarnej na cele społeczne;
- zapewnienie pełnego wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Białoruskiej;
- budowa nowej drogi łączącej ul. Mostową z ul. Pomorską;
- przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej;
- budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Mostowej i Wyspowej;
- utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjnego – festynowego w Ognicy;
- utworzenie żłobka w Przytorze i rozbudowa przedszkoli w Przytorze i Karsiborzu;
- budowa przystani jachtowej w Łunowie;
- wzmocnienie potencjału szkolenia żeglarskiego i motorowodnego dzieci i młodzieży na wodach Zalewu Szczecińskiego;
- przebudowa ulicy 1 Maja wraz z wykonaniem bulwaru wzdłuż kanału Mulnik;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wsparcie dla budowy sieci gazowej;
- utworzenie miejsca rekreacji nad Zalewem Szczecińskim;
- modernizacja przystani morskiej w Karsiborze;
- zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozwalająca na rozwój turystyki na całej wyspie;
- modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Domu Kultury w Karsiborze, budowa infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu;
- utwardzenie i oświetlenie wszystkich publicznych dróg gruntowych;
- rozbudowa miejskiego systemu monitoringu;


Lewobrzeże:
- zapewnienie nowego źródła wody pitnej dla miasta;
- usprawnienie układu komunikacyjnego i transportowego miasta poprzez budowę tunelu i jego eksploatację, z uwzględnieniem dalszego funkcjonowania Żeglugi Świnoujskiej, nie tylko jako operatora przepraw promowych;
- budowa systemu parkingowego, w tym buforów zlokalizowanych na obrzeżach miasta dla pojazdów odwiedzających miasto;
- przebudowa ulic miasta, w tym niezwłocznie ulicy Grunwaldzkiej;
- budowa mieszkań komunalnych dla młodych rodzin;
- utworzenie strefy przedsiębiorczości na Mulniku;
- rewitalizacja trenów zielonych, w tym ostatniej części Parku Zdrojowego;
- budowa miejsc z urządzeniami terenowymi służącymi rekreacji i spędzaniu wolnego czasu;
- utworzenie miejsca rekreacji nad Zalewem Szczecińskim;
- budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci;
- budowa hali widowiskowo-sportowej;
- doprowadzenie do pełnego wykorzystania infrastruktury sportowej, szczególnie przez dzieci i młodzież;
- zrównoważenie rozwoju turystyki i gospodarki morskiej;
- propagowanie i rozwijanie Budżetu Obywatelskiego wśród Mieszkańców miasta;