3.
Stecyk Anna Katarzyna

  • Okręg nr 3

3.
Stecyk Anna Katarzyna

43 lata, mężatka, jedno dziecko, wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne. Dyrektor w Branżowej Szkole Technicznej A.K.S. oraz nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2.
Interesuje się literaturą, psychologią biznesu, turystyką i podróżami.

Edukacja, rozwój, praca – Wybieram Warszów.

PROGRAM
  1. Rozbudowa dróg rowerowych w Warszowie i dojazdowych do sąsiednich dzielnic.
  2. Rozwój szkolnictwa zawodowego, poszerzenie oferty zawodowej dla młodzieży w Branżowej Szkole I stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna a także otwarcie Branżowej Szkoły II stopnia, w celu zwiększenia wartości pracowników na rynku pracy.
  3. Wspieranie działań kulturalno – oświatowych na Warszowie: lepsze wykorzystanie możliwości Domu Kultury, wprowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć językowych dla dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności na całym zapleczu sportowym.
  4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży – przystosowanie remizy strażackiej na potrzeby młodzieży w Warszowie, organizowanie tam spotkań, dyskotek, stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań z pomocą doświadczonych prowadzących.
  5. Przebieralnie, prysznice i toalety na prawobrzeżnej plaży, zwiększenie obszaru plaży strzeżonej, stworzenie bazy dla ratowników.