4.Jędrzejak Malwina

  • Okręg nr 3

4.Jędrzejak Malwina

53 lata, mężatka, 2 synów i 2 wnuków. Wykształcenie średnie techniczne. Pracuje jako pracownik RON w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu. Społecznie pełni funkcję I vice prezesa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych "Nad Zalewem", gdzie ma działkę, która jest jej pasją. Rodzina to dwóch wspaniałych synów w wieku 30 i 11 lat, mąż dający mi wsparcie na co dzień, synowa oraz dwóch wnuków, którzy dopełniają całości.

Program:
1. Poprawa jakości edukacji, dodatkowe (efektywne) bezpłatne zajęcia w szkołach i poza szkołą, również w okresie ferii letnich i zimowych.
2. Bon opiekuńczy dla dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola.
3. Pozyskanie nowych obszarów na tereny działkowe.
4. Konsultacje społeczne - współpraca z mieszkańcami.
5. Wspieranie seniorów (kontynuacja programu Bon dla Seniora).
6. Pomoc osobom niepełnosprawnym.