5. Rojczyk Joanna Magdalena

  • Okręg nr 3

5. Rojczyk Joanna Magdalena

45 lat, mężatka, troje dzieci, magister ekonomii. Rdzenna mieszkanka i miłośniczka Świnoujścia. Zdecydowanie bezpartyjna. Dobro mieszkańców traktuje na równie ze swoim, a poprawa jakości i warunków życia w naszym mieście nie jest wyłącznie jej celem wyborczym. Stanowczo uważa, że wspólnie możemy zdziałać więcej.

Rozwińmy infrastrukturę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców bez względu na ich wiek.

PROGRAM :
1. Wprowadzenie karty mieszkańca dla osób zamieszkałych i rozliczających się w naszym mieście z podatków, dającej możliwość obniżenia płatności za odpłatne usługi pozostające w ofercie miasta np. organizowane przez miasto koncerty, basen, rehabilitacja.
2. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu ustalenia zapotrzebowania oraz współdziałania w zakresie tworzenia i obsadzania nowych miejsc pracy, w tym kooperacja w zakresie tworzenia lokalnego banku praktyk i staży pracowniczych.
3. Zapewnienie współudziału mieszkańców w decydowaniu o najważniejszych sprawach miasta w ramach konsultacji społecznych, otwartych spotkań.
4. Współdziałanie w tworzeniu sieci obywatelskiego zaangażowania bazującej na wiedzy i umiejętnościach mieszkańców, oparte na zaufaniu i współpracy mieszkańców Świnoujścia, funkcjonujących w nim organizacji społecznych, przedsiębiorstw oraz miejskich instytucji.
5. Budowa infrastruktury spędzania wolnego czasu dla mieszkańców naszego miasta, bez względu na wiek, w tym min. miejsc przeznaczonych do organizowania imprez, pikników, ognisk na lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta.
6. Uruchomienie internetowej platformy komunikacji z mieszkańcami jako formy dialogu społecznego.