7.
Sidorczuk Jolanta

  • Okręg nr 3

7.
Sidorczuk Jolanta

Wykształcenie wyższe, 55 lat, pracuje w aptece.
Interesuje się: dopingowanie dzieci, młodzieży szkolnej i pracującej do angażowania się w działania dla dobra miasta i jego mieszkańców.

Program

  1. Angażowanie młodzieży w aktualne sprawy miasta, edukacja połączona z zajęciami praktycznymi. Włączanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz Świnoujścia. Organizowanie spotkań z dziećmi w przedszkolach, z młodzieżą w szkole, podczas ferii i wakacji, które będą miejscem rozmów o Świnoujściu, jego potrzebach i rozwoju.
  2. Stworzenie internetowej platformy komunikacji i informacji o sprawach miasta widzianego z perspektywy młodego mieszkańca, prowadzonej przez zaangażowaną młodzież.
  3. Budowa nowych dróg i remonty istniejących we wszystkich dzielnicach miasta
  4. Rozbudowa dróg rowerowych.
  5. Realizacja programu ochrony powietrza, w tym dofinansowanie wymiany pieców węglowych, zmniejszenie emisji spalin poprzez promowanie ekologicznego transportu.
  6. Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, jak ważne jest dla naszego zdrowia ograniczanie emisji spalin samochodowych i z pieców węglowych. Organizowanie nowoczesnych w formie imprez i spotkań edukacji ekologicznej i zdrowotnej.