8. Paździerska Elżbieta Halina

  • Okręg nr 3

8. Paździerska Elżbieta Halina

Wykształcenie średnie, 59 lat, mężatka, dwoje dzieci, Pracuje - Miejska Biblioteka Publiczna Świnoujście- Filia nr 3, Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Świnoujście. Interesuję się : Pracuje społecznie w Stowarzyszeniu Karsibór- jestem członkiem Zarządu. Szczególnie ważny jest dla mnie rozwój turystyczny Wyspy Karsibór co da w przyszłości przełożenie na lepszy standard życia.
Swój program opieram na rozmowach i wnioskach mieszkańców Wyspy.

Musimy rozwijać turystycznie Wyspy Karsibór, co da w przyszłości przełożenie na lepszy standard życia.

Program

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wsparcie dla sieci gazowej w Karsiborze;
  2. Rozbudowa przedszkoli i żłobka w Przytorze i w Karsiborze, w całym wymiarze godzinowym z wyżywieniem.
  3. Budowa nowych dróg i remonty istniejących we wszystkich dzielnicach miasta, z priorytetem na ul. 1 Maja w Karsiborze
  4. Stworzenie punktu medycznego tzw. Punkt Pierwszej Pomocy Med.
  5. Przebudowa i modernizacja ul. 1 Maja oraz ulic przyległych.
  6. Stworzenie pasa ruchu dla oczekujących w kolejce na prom 'Karsibór' od strony Przytoru.
  7. Przebudowa ul.Mostowej od Ognicy do skrzyżowania z ulicą Pomorską
  8. Opracowanie nowego studium i planu zagospodarowania przestrzennego Karsibora .