9. Miecznik Robert Kazimierz

  • Okręg nr 3

9. Miecznik Robert Kazimierz

51 lat, żonaty, wykształcenie średnie. Kierownik filii Miejskiego Domu Kultury w Karsiborzu i Przytorze-Łunowie.

interesuje się żeglarstwem, kolarstwem oraz turystyką, inicjator corocznej „Wigilii dla potrzebujących”

Program:

  1. Utworzenie jachtklubu Miejskiego.
  2. Stworzenie sekcji wioślarskiej w Przytorze i Karsiborzu.
  3. Kontynuacja działań Miejskiego Domu Kultury.