Prezydent Janusz Żmurkiewicz

Janusz Żmurkiewicz

Wykształcenie wyższe, mgr inżynier, 70 lat, funkcję Prezydenta Miasta Świnoujście pełni od 2002 r., reelekcję na II i III kadencję uzyskał w I turze wyborów

Urodził się 25 lipca 1948 roku w Szczecinku. Pochodzi z rodziny lwowskiej. Dziadek przed II wojną światową był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza. Prawdopodobnie zginął w Katyniu. Ojciec, pracownik kolei – był pionierem ziem zachodnich.

Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Energetycznego w Szczecinie rozpoczął studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, które ukończył w roku 1973 z tytułem magistra inżyniera-ekonomisty.

Od 1973 roku Janusz Żmurkiewicz na stałe związał się ze Świnoujściem, pracując jako kierownik działu technicznego firmy TRANSBUD, a od 1975 na stanowisku kierownika Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. W 1984 po raz pierwszy zostaje wybrany na urząd Prezydenta Świnoujścia. Był ówcześnie najmłodszym prezydentem miasta w Polsce. W latach 1989 – 91 pracuje na statkach armatorów zachodnich. W roku 1991 otwiera własną działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo handlowo- transportowe. W 2002, 2006, 2010 i ostatnio w 2014 roku, w bezpośrednich wyborach samorządowych, Janusz Żmurkiewicz zostaje wybrany na urząd Prezydenta Miasta.

Jest pasjonatem sportu i motoryzacji. Czynnie uprawia tenis i narciarstwo. Ceni muzykę poważną, dobry film i literaturę. Żona – Zyta, prowadzi praktykę lekarską. Córka – Edyta, magister prawa, sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu.