Nasz program

 • Wybory Samorządowe 2018

Szanowni Mieszkańcy,

dynamiczny rozwój Świnoujścia zależy od nas wszystkich, czego dowodem są między innymi dotychczasowe osiągnięcia:
- systematyczny wzrost gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury miejskiej,
- wysoki dochód na jednego mieszkańca,
- niski wskaźnik zadłużenia miasta,
- proinwestycyjny budżet miasta,
- renoma i popularność miasta jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, turystyki i leczenia uzdrowiskowego.
Wyżej wymienione osiągnięcia to rezultat rzetelnej pracy i działalności mieszkańców Świnoujścia, wszystkich środowisk społeczności lokalnej, ale także mądrego i konsekwentnego zarządzania miastem realizowanego od lat przez samorząd lokalny – Prezydenta i Radę Miasta.

Przed nami kolejne wybory, nasi kandydaci do Rady Miasta zamierzają kontynuować pracę nad dalszym zrównoważonym rozwojem Świnoujścia, wdrażać projekty i programy przyczyniające się do jeszcze lepszego funkcjonowania miasta w każdej dziedzinie jego życia dla dobra mieszkańców. Chcemy żyć w przyjaznym środowisku dającym równe szanse na rozwój zawodowy, edukacyjny, kulturalny, sportowy oraz satysfakcjonującą pracę i działalność społeczną.

Przedstawiamy Państwu główne założenia naszego programu wyborczego. Mamy świadomość, że zarówno wyborcy jak i nowo wybrany Prezydent oraz Radni będą każdego roku ten program uzupełniać i aktualizować zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców Świnoujścia.

Prosimy o oddanie głosu na kandydatów naszego Komitetu i Janusza Żmurkiewicza - gwarantów realizacji naszego programu.
Razem - Wybierzmy Świnoujście!

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Żmurkiewicza.

KRĘGOSŁUP DLA ŚWINOUJŚCIA

Przygotowanie i budowa układu komunikacyjnego do otwarcia tunelu:

 • budowa parkingów, w tym wielopoziomowych na ponad 2500 miejsc
 • budowa tunelu;
 • budowa nowych dróg i remonty istniejących we wszystkich dzielnicach miasta;
 • budowa obwodnicy wschodniej miasta;
 • budowa lądowiska dla helikopterów w rejonie pasa granicznego;
 • rozbudowa komunikacji publicznej, wprowadzenie nowych linii autobusowych dostosowanych do potrzeb mieszkańców;
 • rozbudowa dróg rowerowych;
 • wymiana autobusów na hybrydowe i elektryczne;
 • bilet komunikacji publicznej w ramach opłaty za parking.

AKTYWNE ŚWINOUJŚCIE

 • budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. Gdyńskiej;
 • budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Piłsudskiego;
 • budowa pump tracków rowerowych;
 • nowe siłownie terenowe,
 • budowa przystani wodnych: jachtowej i kajakowej;
 • przygotowanie pola dla kamperów.

MIESZKAM W ŚWINOUJŚCIU

 • mieszkania o dostępnym czynszu - realizacja budowy 300 mieszkań komunalnych i w ramach programu Mieszkanie Plus;
 • zapewnienie nowego źródła wody pitnej w ciągu 4 lat;
 • budowa kanalizacji sanitarnej i wsparcie dla budowy sieci gazowej w Karsiborze;
 • realizacja programu ochrony powietrza, w tym dofinansowanie wymiany pieców węglowych, zmniejszenie emisji spalin poprzez promowanie ekologicznego transportu;
 • budowa placów piknikowych.

ZDROWE ŚWINOUJŚCIE

 • wdrożenie programu zdrowotnego skierowanego do osób zagrożonych chorobami układu krążenia;
 • program szczepień ochronnych dla seniorów i grup zawodowych podwyższonego ryzyka oraz HPV dla młodych mieszkanek miasta,
 • utworzenie miejskiego centrum poradni specjalistycznych,
 • utworzenie centrum rehabilitacji dzieci i młodzieży, w tym m.in. walki z nadwagą,
 • bezpłatna opieka stomatologiczna i lekarska dla każdego przedszkolaka i ucznia.

PRACUJĘ W ŚWINOUJŚCIU

 • stypendia dla uczniów szkół medycznych celem zapewnienia pielęgniarek i rehabilitantów dla miasta;
 • utworzenie nowej strefy dla przedsiębiorców na Mulniku, w tym usług doradczych na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw;
 • rozwój szkolnictwa zawodowego w oparciu o Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz szkołę AKS.

ŚWINOUJŚCIE MOJE MIASTO

 • budowa Zakładu Opieki Długoterminowej z bazą rehabilitacyjną przy ul. Bydgoskiej;
 • infrastruktura na prawobrzeżnej plaży, w tym dla ratowników;
 • bezpieczne dojście do plaży z Łunowa;
 • realizacja koncepcji turystycznego zagospodarowania Karsiboru;
 • stworzenie siedziby centrum organizacji społecznych i stowarzyszeń;
 • rozszerzanie świadczeń zdrowotnych w ramach Bonu Seniora z możliwością zakupu leków;
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, rozbudowa ośrodka pomocy dziennej przy ul. Basztowej,
 • decydujmy razem - otwarte kwartalne spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, kontynuacja budżetu obywatelskiego;
 • angażowanie młodzieży w aktualne sprawy miasta, edukacja połączona z zajęciami praktycznymi;
 • utworzenie stref wyłączności dla młodzieży w szkołach średnich;
 • cmentarz dla zwierząt, wybiegi dla psów.

MAŁE ŚWINOUJŚCIE

 • rozbudowa przedszkoli i żłobka w Przytorze i w Karsiborze,
 • bon opiekuńczy jako dopłata dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola,
 • wydłużenie godzin pobytu w żłobkach i przedszkolach;
 • dyżurny żłobek w czynny w wakacje;
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych także w czasie ferii i wakacji.

KULTURALNE ŚWINOUJŚCIE

 • adaptacja hali na Basenie Północnym na cele działalności kulturalnej;
 • generalne remonty i modernizacje sali teatralnej i Galerii Sztuki;
 • zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze.
 • utworzenie izby pionierów i zasłużonych mieszkańców miasta Świnoujście
 • kontynuacja i rozwój kulturalnego lata Świnoujścia